Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Добродошли на званичну интернет презентацију Јавне здравствене установе Болница за хроничну психијатрију Модрича
Линкови МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ БОЛНИЦЕ Документи

- Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске
- Фонд Здравственог осигурања Републике Српске
- Општина Модрича

МИСИЈА

ЈЗУ Болница је здравствена установа чији је циљ пружање услуга корисницима и дијагнсотицирању, лијечењу и њези, као и другим видовима помоћи болесницима, затим медицинска рехабилитација односно побољшање или компензација постојећих оштећења примјеном специфичних метода (психотерапија), као и социјална заштита физичких и психички дефектних одраслих лица, збрињавање, радна и окупациона терапија у складу са способностима и здравственим стањем, културно забавни и рекреативно - рехабилитациони садржаји, услуге социјалног рада и друге услуге зависно од потреба, способности и интересовања корисника.

У пружању здравствених услуга корисницима примјењујемо рјешења и методе примјењиве у здравственим установама РС. У складу са развојем ове установе, настојимо да квалитетно извршавамо постављене циљеве и прилагођавајући се у примјењивању нових стратегија којима би се унаприједио квалитет услуга и повећала продуктивност, као и услови рада запослених.

Болница се налази на подручју општине Модрича, која се простире на три посебна географска подручја захватајући и по мањи дио сваког од њих, мали дио равнице босанске Посавине, са дијелом долине ријеке Босне, дио од подручја масива планине Вучјака на лијевој обали ријеке Босне. Овакав географски положај територије општине Модрича, на граници два велика европска простора (балканског и средњоевропског) одређивао је током историје у великој мјери и човјекову судбину на овоме тлу.

Болница је здравствена установа, која обезбјеђује лијечење и хроничну хоспитализацију психијатријских болесника са читаве Републике Српске и Федерације БиХ.

ЈЗУ Болница смјештена је у селу Гаревац поред Модриче у комплексу са више засебних објеката.
Друга локација Болнице је у селу Кладари, општина Модрича и организована као Заштићена кућа.

ВИЗИЈА

Визија ЈЗУ Болнице као здравствене установе за збрињавање и смјештај лица са менталним поремећајима, је да буде савремена установа, са потребном медицинском опремом, адекватним простором и условима смјештаја, као и едукованим кадром, који би најсавременијим методама и програмима рехабилитације, пружао што квалитетнију услугу њеним корисницима.

Руководство Болнице континуирано ради на отклањању недостатака постојећег стања у погледу објеката, опреме и кадра кроз процесе:

1. стандардизације;
2. процјене и идентификације потребе корисника;
3. креирање плана бриге од стране мултидисциплинарног тима;
4. успостављање едукативних -рехабилитационих програма за кориснике;
5. остваривање права и сигурности пацијената;
6. реконструкције 3 постојећа објекта;

Менаџмент Болнице ће настојати кроз документоване процесе рада (процедуре, упутства, политике, планови) имплементирати стандарде прописане од стране Министарства здравља и социјалне заштите Републике Српске. Такође ће настојати унаприједити интердисциплинарну сарадњу са другим здравственим установама са којима сарађујемо у циљу што квалитетнијег пружања услуга кориснику-пацијенту.

Циљ нам је унаприједити програме рехабилитације на индивидуалном и групном нивоу, увођењем шире палете радно-окупационих садржаја, бољом организацијом служби и едукационог кадра, као и едукацијом и обуком свих линија менаџмента у Болници у смислу усвајања дефицитарних знања и вјештина из области менаџмената и здравства.

У циљу побољшања услуга пацијенту потребно је опремити ултразвучни кабинет апаратом за ултразвук са свим потребним сондама.
У циљу остваривања права и сигурности корисника у систему здравствене заштите РС, а према Закону о здравственој заштити РС, израдом политика које би регулисале третмане и потребне интервенције за сигурност и информисаност корисника-пацијената.

Радити на увођењу информационе технологије чиме би било лакше пратити резултате рада као што су:
- смртност,
- функционални статус, права и сигурности пацијената
- стање измијењеног здравља,
- радна способност,
- квалитет живота,

Наши напори у стварању визије Болнице иду према модернизовању Болнице у склопу Акционог плана у сфери менталног здравља за Европу, према Стратегији развоја менталног здравља у Републици Српској (2009-2015. година), према стандардима Свјетске здравствене организације за унапређење менталног здравља, указивање на значај менталног здравља, бављењем проблемом стигме и дискриминације, превенцијом менталних проблема и суицида, обезбјеђивање доступности добре примарне заштите за менталне проблеме, успостављање доброг информисања о менталном здрављу као и обезбјеђивање проведеног и адекватног финансирања.

ЦИЉЕВИ

- Унапређење заштите и остваривање социјалних права корисника;
- увођење мјера рационализције и штедње у домену потрошње лијекова, санитетског материјала;
- едукација кадра;
- увођење информационе технологије;
- отклањање недостатака у погледу опреме, кадра и простора;
- утврђивање начина финансирања према стварном броју постеља у Болници, успостављањем партнерских односа са Министарством здравља и Јавним фондом РС;
- цертификација Болнице;
- утицај на локалну заједницу и сроднике у циљу разбијања предрасуда душевно обољелим лицима и сузбијању дискриминације као и укључивање у ширу друштвену заједницу.
- успостављање партнерских односа са локалном заједницом у циљу имплементирања стратегије развоја здравства Републике Српске, донешене од стране Министарства здравља и социјалне заштите, а која се односи на ментално обољела лица.

- Закон о здравственој заштити
- Закон о заштити лица са менталним поремећајем
- Политика квалитета Болнице

- Политика безбједности
- Политика безбједности и сигурности информација

- Политика безбједне хране Болнице
- Политика забране пушења Болнице

- Политика заштите животне средине
- Мисија, визија сестринства
- Поступак пријема пацијената

- Рад комисије за пријем
 
Пројекат изградње новог објекта
Building project
Progetto

Информатор

Информатор
-пристанак пацијената на лијечење-

 
Гдје се налазимо

Већа карта Болница Модрича
 
Временска прогноза
 
  Јавна здравствена установа Болница за хроничну психијатрију
Шамачки пут ББ, Гаревац, 74480 Модрича, Република Српска, Босна и Херцеговина
тел: +387 (0)53 818 858
Дизајн