JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
BOLNICA ZA HRONIČNU PSIHIJATRIJU
MODRIČA

      -Im Bau-
Kontakt: + 387 65 151 876
Centrala: + 387 53 818 858
Fax: + 387 53 818 389
E-mail: kontakt@bolnicamodrica.net
   
Adresa: Šamački put BB, Garevac
74480 Modriča, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
 
www.bolnicamodrica.net